กรองรายการแชท

การแนะนำ

รายการแชทใน LINE OA ประกอบด้วยข้อความของคุณกับลูกค้า พวกเขาให้คุณสมบัติการค้นหาข้อความเพื่อค้นหาการแชทที่มีข้อความเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการค้นหาแชทเฉพาะที่มีเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ ล่ะ เรามอบคุณสมบัติในการกรองการแชทของคุณอย่างง่ายดายและรวดเร็ว คุณจะพบฟีเจอร์นี้ถัดจากการค้นหาข้อความใน LINE OA และเริ่มต้นใช้งาน

ตัวกรองสถานะ

ตัวกรองนี้ใช้เพื่อแสดงการแชทตามสถานะการติดต่อของลูกค้า คุณสามารถเลือก “Available to contact” เพื่อแสดงเฉพาะลูกค้าที่ยังสามารถติดต่อได้ หรือคุณสามารถเลือก “Not available” หากต้องการดูว่าลูกค้ารายใดไม่สามารถติดต่อได้

สิ่งนี้มีประโยชน์มากหากคุณต้องการดูว่าสมาชิกรายใดยังคงใช้งานอยู่หรือไม่ใช้งานเพราะพวกเขาบล็อกคุณหรือลบคุณออกจากการแชทของพวกเขา

กรองแท็ก

ตัวกรองนี้ใช้เพื่อแสดงการแชทตามการมีอยู่ของแท็ก คุณสามารถเลือก "Have tags" เพื่อแสดงลูกค้าที่มี/มีแท็กตั้งแต่หนึ่งแท็กขึ้นไป และคุณสามารถเลือก "No tags" หากคุณต้องการดูว่าลูกค้ารายใดมีหรือไม่มีแท็ก

สิ่งนี้มีประโยชน์มากหากคุณต้องการทราบว่าลูกค้ารายใดที่คุณไม่ได้แท็กเพื่อที่คุณจะได้แท็กพวกเขาได้ในภายหลัง

ตัวกรองคำตอบ

ตัวกรองนี้ใช้เพื่อแสดงการแชทตามการตอบกลับของลูกค้าต่อข้อความล่าสุดจากคุณ คุณสามารถเลือก "Already replied" เพื่อแสดงแชทที่ยังไม่ได้ตอบกลับ / มีการตอบกลับจากลูกค้า และคุณสามารถเลือก "No reply" ได้หากต้องการแสดงแชทที่ไม่ได้รับการตอบกลับตั้งแต่ข้อความล่าสุดของคุณ

สิ่งนี้มีประโยชน์มากหากคุณต้องการทราบว่าลูกค้ารายใดตอบหรือยังไม่ได้ตอบข้อความล่าสุดของคุณ

อ่านตัวกรอง

ตัวกรองนี้ใช้เพื่อแสดงการแชทตามสถานะการอ่านข้อความล่าสุดของลูกค้า คุณสามารถเลือก “Already read” เพื่อแสดงการแชทที่ลูกค้าอ่านแล้ว และคุณสามารถเลือก “Unread” หากคุณต้องการแสดงการแชทที่ลูกค้าของคุณไม่เห็นเลย

สิ่งนี้มีประโยชน์มากหากคุณต้องการทราบว่าลูกค้ารายใดเห็น/อ่านข้อความล่าสุดของคุณ

ตัวกรองชื่อเล่น

ชื่อเล่นเป็นชื่อพิเศษที่คุณกำหนดค่าด้วยตนเอง เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อติดต่อลูกค้า ชื่อนั้นจะเป็นชื่อเล่นของลูกค้า

ตัวกรองนี้ใช้เพื่อแสดงการแชทของลูกค้าตามชื่อเล่นที่มีอยู่ คุณสามารถเลือก “Using a nickname” เพื่อแสดงว่าลูกค้ารายใดกำลังใช้ชื่อเล่น และคุณสามารถเลือก “Default name” ได้หากต้องการแสดงว่าลูกค้ารายใดยังคงใช้ชื่อเดิมของบัญชี LINE อยู่

คุณลักษณะนี้มีประโยชน์หากคุณต้องการกำหนดค่าชื่อเล่นสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ นอกจากนี้ยังแยกได้ว่าลูกค้ารายใดมีการกำหนดค่าชื่ออยู่แล้ว

ตัวกรองข้อความสุดท้าย

ตัวกรองนี้ใช้เพื่อแสดงการแชทของลูกค้าตามประเภทของข้อความสุดท้ายในการแชท เริ่มต้นด้วยการย้ายส่วนที่เลือกไปที่ "Last message is" จากนั้นเลือกประเภทข้อความ

คุณลักษณะนี้มีประโยชน์หากคุณต้องการทราบว่าลูกค้ารายใดมีข้อความสุดท้ายในประเภทใดประเภทหนึ่ง

ตัวกรองวันที่

คุณลักษณะนี้ใช้วันที่เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกรองข้อมูล มีตัวเลือกโหมด ตัวเปรียบเทียบวันที่ และรายการวันที่

ในโหมดตัวกรอง คุณสามารถเลือกประเภทที่มีอยู่ได้

  • วันที่ของข้อความที่ได้รับล่าสุด กรองการแชทตามวันที่ของข้อความล่าสุดที่คุณได้รับ วันที่ของข้อความขาเข้าล่าสุดจากลูกค้าจะถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกรอง

  • วันที่ส่งข้อความล่าสุด กรองการแชทตามวันที่ของข้อความล่าสุดที่คุณส่ง วันที่ส่งข้อความถึงลูกค้าครั้งล่าสุดจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกรอง

  • วันที่อ่านล่าสุด กรองการแชทตามเวลาที่ลูกค้าเห็นข้อความ วันที่ดู/อ่านข้อความสุดท้ายจะถูกอ้างอิงในการกรอง ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการกรองตามเวลาที่อ่านข้อความ

  • วันที่แชทล่าสุด กรองการแชทตามครั้งล่าสุดที่พวกเขามีการสนทนา วันที่ที่ข้อความได้รับหรือส่งข้อความล่าสุดจะถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกรอง

ในการกรองวันที่ จะมีตัวเปรียบเทียบที่กำหนดวิธีการค้นหาวันที่

  • = เท่ากับวันที่ การเปรียบเทียบนี้จะกรองการแชทโดยการค้นหาตามโหมดที่มีวันที่ตรงกับวันที่ป้อนในช่องวันที่

  • < น้อยกว่าวันที่ ตัวเปรียบเทียบนี้จะกรองการแชทด้วยการค้นหาตามโหมดที่มีวันที่น้อยกว่า / เร็วกว่าวันที่ป้อนในฟิลด์วันที่

  • > มากกว่าวันที่ ตัวเปรียบเทียบนี้จะกรองการแชทโดยการค้นหาตามโหมดที่มีวันที่มากกว่า / ก่อนหน้าสิ่งที่ป้อนในฟิลด์วันที่

  • >< ระหว่างสองวันที่ ตัวเปรียบเทียบนี้จะกรองการแชทโดยการค้นหาตามโหมดที่มีวันที่อยู่ระหว่างสองวันที่ที่ป้อนในฟิลด์วันที่

ตกลงเป็นส่วนสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนใช้ตัวกรองนี้ นี่คือตัวอย่างการใช้งาน เราจะค้นหาว่าแชทใดมีข้อความล่าสุดที่ส่งเข้ามาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2021 ถึง 31 สิงหาคม 2021

อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์จะแสดงแชทที่เข้ามาล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่เหล่านั้น

ข้อสรุป

ตัวกรองการแชทที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ได้ถูกใช้เป็นรายบุคคลเท่านั้น คุณสามารถรวมพวกมันได้ตามต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การแชทที่ต้องการ เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม “Reset” เพื่อกู้คืนรายการแชทของคุณเหมือนใน LINE OA

Last Updated: